Υπηρεσίες

Η Κύπρος σήμερα μετά την ένταξη της στην Ευρωπαική Ενωση έχει καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης κέντρο διεξαγωγής επαγγελματικών δραστηριοτήτων (διεθνούς εμπορίου, υπηρεσιών και επενδύσεων) και θεωρείται ενός «υψηλού-προφίλ» δικαιοδοσία που επιβάλλει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας.
Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που εγκαθιδρύονται στην Κύπρο απολαμβάνουν πληθώρα πλεονεκτημάτων.  Τα βασικά πλεονεκτήματα απαριθμούνται εν συντομία παρακάτω:
 • Χαμηλότερη φορολογία στην Ευρώπη (12.5%) επί των καθαρών κερδών της
 • Δεν υπάρχουν φόροι παρακράτησης επί των τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων στους μή κατοίκους
 • Εκτενές δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας
 • Πλήρης απαλλαγή φόρου επί κεφαλαιουχικών κερδών, εκτός επί της πώλησης ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός Κύπρου
 • Εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με παγκόσμιες συναλλαγές μπορούν να εγκαθιδρύονται με 0% φορολογία από όλες τις απόψεις, νοουμένου ότι η διοίκηση και ο έλεγχος τους βρίσκονται εκτός Κύπρου
 • Κέρδη από την διάθεση τίτλων εξαιρούνται της φορολογίας
 • Οι ζημιές μπορούν να μεταφέρονται σε επόμενη χρήση επ΄αόριστα και να συμψηφίζονται έναντι μελλοντικών κερδών
 • Οι ανασυγκροτήσεις, συγχωνεύσεις, αποσυγχωνεύσεις, ανταλλαγές μετοχών, μεταβιβάσεις στοιχείων ενεργητικού γίνονται χωρίς οποιαδήποτε φορολογία
 • Ελεύθερα μεταφερόμενοι εξωτερικοί λογαριασμοί καταθέσεων σε συνάλλαγμα (σε οποιοδήποτε νόμισμα) μπορούν να τηρούνται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό
 • Κανένας περιορισμός στον έλεγχο ξένου συναλλάγματος
 • Πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και της ανωνυμίας των δικαιούχων
Αδειοδοτημένη από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο με Αρ. Αδείας 1318
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine